Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

older woman feeding sallad to a man

Hva er underernæring?

Underernæring er et globalt problem. Forskjellige faktorer, som f.eks. dårlig opptak av næringsstoffer eller begrenset tilgang til næringsrik mat kan være årsaken til dette.1 Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI) er én årsak til underernæring på grunn av dårlig opptak av næringsstoffer.1

Den økte tilgangen på hurtigmat har ført til at vi spiser mindre næringsrik mat. Det er også mange som ikke har tilgang til et allsidig kosthold, noe som også påvirker næringsinntaket. Underernæring er et vanlig problem for mange mennesker rundt omkring i verden.1 Hva er feilernæring:

 

Feilernæring er mangel, en ubalanse, eller for stort inntak av næringsstoffer og/eller energi. Det dekker følgende to hovedtyper:

 • Underernæring, som kan føre til redusert veksthastighet, undervekt og mikronæringsmangel.1
 • Overvekt og kostholdsrelaterte sykdommer.

La oss se på feilernæring på grunn av underernæring.1

Årsaker til underernæring

Underernæring kan skyldes sosial isolasjon eller redusert tilgang til næringsrik mat. Andre årsaker til underernæring kan være:1

 • Økt kaloribehov: Man kan oppleve underernæring på grunn av økt energibehov. Dette kan skyldes overaktivitet i skjoldbruskkjertelen, brannsår eller hodeskade.1
 • Dårlig opptak: Man kan oppleve underernæring på grunn av malabsorpsjon etter bukoperasjon eller tarmsvikt, da slike forhold forårsaker redusert opptak av næringsstoffer.1
 • Endrede næringsbehov: Næringsbehov kan endre seg ved gastrointestinale sykdommer. Fordi næringsstoffer ikke blir tilstrekkelig absorbert, fører det til økt næringsbehov.1

Konsekvenser av underernæring

Underernæring påvirker funksjonen til mange organer i kroppen. Hvis du er feilernært, kan du oppleve:1

 • Vekttap
 • Diaré
 • Muskelsvinn
 • Depresjon
 • Luftveisinfeksjoner

Hvordan vet man om man er underernært?

En lege vil kunne diagnostisere underernæring avhengig av symptomene. Dette kan f.eks. være tap av muskelmasse, undervekt og lav høyde i forhold til alder.1

Det fins også diagnoseverktøy/skjemaer som kan angi om du er i risiko for å bli underernært.

Det mest brukte er kroppsmasseindeks (BMI), hvor under 20 kg/m2 indikerer undervekt.1

Underernæring ved EPI

Man kan oppleve underernæring som en konsekvens av eksokrin pankreasinsuffisiens, en tilstand der bukspyttkjertelens funksjon hemmes sekundært på grunn av sykdommer som:2

Bukspyttkjertelen produserer hormoner som hjelper med fordøyelsen av mat og er med på å bryte ned maten til en form som kan tas opp. Svekket funksjon i bukspyttkjertelen fører til ufullstendig fordøyelse.3 Kroppen får dermed ikke nok næringsstoffer fra maten som inntas, noe som fører til underernæring. Endret fordøyelse av fettstoffer hindrer opptak av fettløselige vitaminer A, D, E og K.3

Les mer om symptomer og konsekvenser av EPI her.

Diagnostisere EPI som en årsak til underernæring

Hvis EPI mistenkes å være en årsak til underernæring, kan legen anbefale følgende tester:3

 • Fekal elastasetest
 • Serum trypsinogen
 • 13C-pustetest

Disse testene bidrar til evaluering av bukspyttkjertelens funksjon, og i hvilken grad enzymutskillelse har blitt påvirket.3

Behandle underernæring på grunn av EPI

Behandling av underernæring består hovedsakelig av pankreatisk enzymerstatningsbehandling og kostholdsendringer.3

Enzymtilskudd (pankreatisk enzymerstatningsbehandling)3.

Standardbehandlingen for underernæring som skyldes EPI er enzymtilskudd.3 Dette er tilskudd av manglende bukspyttkjertelenzymer. Hovedmålet med enzymtilskuddbehandling, er å hindre vitaminmangel, forbedre ernæringen og hindre vekttap. Dette vil  redusere symptomene på underernæring.3

Kostholdsendringer2

 • Tilskudd av næringsstoffer (A, D, E, and K) som må tas ved mangelsymptomer.2
 • Inkludert mat som er rik på vitamin D, som fet fisk, lever og berikede matvarer med vitamin D hvis symptomer på mangel.2
 • Reduser alkoholinntaket og unngå røyking, ettersom dette reduserer appetitten og dermed trigger underernæring.2
 • Spis mat med lite fiber, ettersom fiber tar opp enzymer og hindrer normal fordøyelse.2

Feilernæring på grunn av underernæring oppstår ved forskjellige sykdommer, og EPI er en av dem. Behandlingen for dette er kostholdsendringer og enzymerstatningsbehandling.3 Har du symptomer på dette, kan en enkel prøve (Elsatase1 test) hos din allmennlege påvise dette.3

 • Referanser

  1. Saunders J, Smith T. Malnutrition: Causes and consequences. Clin Med (Lond). 2010;10(6):624–627.
  2. Magdalena Plewka, Jacek Rysz, Krzysztof Kujawski, Nutrition and malnutrition in chronic pancreatitis, Journal of Food Science & Technology, 1 August 2019.
  3. Capurso G, Traini M, Piciucchi M, et al. Exocrine pancreatic insufficiency: Prevalence, diagnosis, and management. Clin Exp Gastroenterol. 2019;12:129–139.

Diagnostisering av EPI

En enkel avføringstest (Elastastest) hos legen din kan avdekke om symptomer som vekttap, diaré, magesmerter og fett i avføringen er forårsaket av eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Fordøyelsestest

Det er vanlig å ha diaréer av ulike årsaker. En av disse kan være at bukspyttkjertelen ikke produserer nok enzymer. Her er en enkel test som kan avdekke om dine problemer er relatert til dette. Ta testen nå.

CRE-2024-0091 | 04-2024