Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

Symptomer på akutt pankreatitt

Smerte i bukspyttkjertelen, er det vanligste symptomet på akutt pankreatitt.1 Dette er også den vanligste årsaken til sykehusinnleggelse for sykdommer tilknyttet fordøyelseskanalen.1

Akutt pankreatitt er en smertefull tilstand som i noen få tilfeller kan være dødelig.1 Menn og kvinner har like stor sjanse for å utvikle akutt pankreatitt.7 Det er flere risikofaktorer som kan forårsake akutt pankreatitt – gallestein og høyt alkoholforbruk er hovedfaktorene.Akutt pankreatitt øker også med alderen.2

Symptomer på akutt pankreatitt

Smerte i bukspyttkjertelen er det vanligste symptomet på akutt pankreatitt. 2 Hvordan kjenner man smerte i bukspyttkjertelen?

Du vil som regel gradvis eller plutselig oppleve en smerte i øvre mageregion, som noen ganger stråler ut i ryggen.2 Denne smerten kan være mild i begynnelsen, og blir ofte verre etter at man spiser.8 Smerten kan vare i flere dager hvis den ikke behandles.5

Hvis sykdommen forårsakes av alkohol, oppstår smerten ofte seks til tolv timer etter at man har drukket store mengder alkohol.5

Andre symptomer kan være:5

 • Hoven og øm mage
 • Kvalme og oppkast
 • Diaré
 • Fordøyelsesproblemer
 • Øyne og hud blir gulaktige (gulsott)
 • Feber
 • Rask puls

Konsekvenser ved akutt pankreatitt

De fleste milde tilfeller av akutt pankreatitt går over av seg selv, men alvorlige tilfeller kan føre til komplikasjoner.6 Her er noen komplikasjoner som kan forårsakes ved akutt pankreatitt:3,4

 • Diabetes mellitus (post-pankreatitt diabetes mellitus):3 Dette er den vanligste komplikasjonen ved pankreatitt. Rundt 80% av personer med akutt og tilbakevendende pankreatitt utvikler post-pankreatitt diabetes mellitus.3 Sannsynligheten for å utvikle diabetes er nesten dobbelt så stor hos pasienter med akutt pankreatitt, sammenlignet med personer uten akutt pankreatitt.3
 • Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI): En av de mindre kjente komplikasjonene ved akutt pankreatitt. Opp mot 80% av personer med akutt pankreatitt kan utvikle EPI i løpet av sykdomsforløpet.4 Pasienter med alvorlig akutt pankreatitt har dobbelt så stor sjanse for å utvikle EPI, sammenlignet med pasienter med mild pankreatitt.4 Pasienter med nekrose og de med alkoholforårsaket akutt pankreatitt har også større sjanse for å utvikle EPI.3,4
 • Kronisk pankreatitt: Rundt 35% av tilfeller med akutt og tilbakevendende pankreatitt går over i kronisk pankreatitt. Dette er den vanligste årsaken til EPI.3
 • Osteoporose (sprø og skjøre bein): Personer med akutt pankreatitt har forhøyet risiko for å utvikle osteoporose.
 • Pseudocyster: Hos personer med akutt pankreatitt kan det noen ganger utvikle seg en væskefylt pose (pseudocyste) på overflaten av bukspyttkjertelen.2 Disse cystene forsvinner vanligvis av seg selv, men noen ganger blir de infisert og trenger medisinsk behandling.2
 • Nekrose og organsvikt: Akutt pankreatitt kan noen ganger skade blodtilførselen til bukspyttkjertelen. Dette kan føre til at bukspyttkjertelvev dør (nekrose).På grunn av dette kan bukspyttkjertelen bli infisert og det oppstår komplikasjoner.

Redusere risikoen for pankreatitt

Akutt pankreatitt skyldes ofte gallestein eller for høyt alkoholinntak.6 Hvis du har en sunn livsstil, så kan dette redusere dine muligheter til å utvikle denne tilstanden.

 • Referanser

  1. Garber A, Frakes C, Arora Z, et al. Mechanisms and management of acute pancreatitis. Gastroenterol Res Pract. 2018.
  2. Kim V. Ånonsen, Akutt pankreatitt, Indremedisineren 18.12.2020
  3. Petrov MS, Yadav D. Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;16(3):175–184.
  4. Huang W, de la Iglesia-García D, Baston-Rey I. Exocrine pancreatic insufficiency following acute pancreatitis: Systematic review and meta-analysis. Dig Dis Sci. 2019;64(7):1985–2005.
  5. Ahmed T Chatila, Mohammad Bilal, Praveen Guturu, Evaluation and management of acute pancreatitis, World J Clin Cases. 6 May 2019; 7(9): 1006-1020

Symptomer på EPI

Dersom du spiser normalt, men likevel opplever trøtthet og uønsket vekttap? Har du magesmerter og diaré? Da kan det være symptomer på eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI). Disse symptomene ligner på andre magesykdommer, men det fins enkle tester som kan avdekke om symptomene dine skyldes EPI.

Behandling av EPI

Å gjenopprette normal fordøyelse er målet med behandlingen av EPI. Denne behandlingen består ofte av livsstil og kostendringer samt å erstatte manglende enzymer fra bukspyttkjertelen for å bedre fordøyelsen av maten.

CRE-2024-0091 | 04-2024