Creon pankreatin. Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Sikkerhetsinformasjon og forsiktighetsregler
Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter.
Som en forsiktighetsregel bør uvanlige symptomer fra magen eller endringer i symptomer fra magen vurderes medisinsk for å utelukke mulig skade på kolon, særlig hvis pasienten tar mer enn 10000 enheter lipase/kg/dag.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

doctor in his office talking to a patient

Eksokrin pankreasinsuffisiens etter bukspyttkjertelkirurgi

Bukspyttkjertelkirurgi anbefales i noen tilfeller ved pankreatitt , kronisk pankreatitt, svulster i bukspyttkjertelen og cyster i bukspyttkjertelen.1,2 Tap av bukspyttkjertelvev på grunn av kirurgi kan føre til at bukspyttkjertelen ikke utskiller nok enzymer for å opprettholde normal fordøyelse, noe som fører til eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).3 I denne artikkelen skal vi se på forskjellige typer bukspyttkjertelkirurgi og hvordan de kan forårsake EPI.3

De vanligste typene av bukspyttkjertelkirurgi:

(3.5.1 Type bukspyttkjertelkirurgi) :2

 1. Laparoskopisk kirurgi:2 Ved denne typen kirurgi gjøres et mindre inngrep, og brukes for å fjerne cyster i bukspyttkjertelen. Laparoskopisk kirurgi er mindre smertefull, man blir raskere frisk og trenger mindre tid på sykehuset, i forhold til tradisjonell kirurgi.
 2. Miltbevarende pankreatomi:2 Dette er en variasjon av tradisjonell distal pankreatomi. Vanligvis fjerner man milten, fordi de store blodårene som forsyner milten går gjennom bukspyttkjertelens hale. Hvis du har en annen sykdom i bukspyttkjertelen enn kreft, som f.eks. cyster, kan det hende kirurgen velger å bevare bukspyttkjertelens hale. Dette fordi milten har viktige immunologiske funksjoner, og ved å bevare den, vil man redusere risikoen for infeksjonskomplikasjoner.
 3. Fjerning av svulster i bukspyttkjertelen:2 Hvis du har en ondartet eller en liten svulst i bukspyttkjertelen, kan dette vn:er seg for buirurgiske løsningen. Med denne typen kirurgi bevarer man bukspyttkjertelens vev.
 4. Whipple’s-prosedyre:2 Dette er den vanligste type kirurgi for alle som har en svulst i bukspyttkjertelen, og som er begrenset til bukspyttkjertelens hode. Under denne operasjonen fjerner kirurgen bukspyttkjertelens hode, den fsningen. Med denne typen kirurgi bevarer man bukspyttkjert i noen tilfeller en del av magen. Kirurgen vil sette tilbake de gjenværende organene slik at fordøyelsen fungerer best mulig.

Sykdommer som vanligvis krever bukspyttkjertelkirurgi

Sykdommer som kan føre til kirurgi i bukspyttkjertelen:1

 • Cyster i bukspyttkjertelen
 • Akutt pankreatitt
 • Kronisk pankreatitt
 • Kreft i bukspyttkjertelen

Eksokrin pankreasinsuffisiens etter bukspyttkjertelkirurgi3

Bukspyttkjertelen utskiller enzymer som bidrar til fordøyelsen. Bukspyttkjertelens reduserte evne til å fordøye mat på grunn av fordøyelsesenzymer er kjent som eksokrin pankreasinsuffisiens.3 Hvis du har fått utført kirurgi på bukspyttkjertelen, øker din risiko for EPI på grunn av utilstrekkelig mengde av bukspyttkjertelenzymer.3

Andre årsaker til EPI

Symptomer på EPI etter bukspyttkjertelkirurgi3

Når bukspyttkjertelen ikke kan fordøye inntatt mat på grunn av mangel på enzymer, fører dette til unormal fordøyelse og ernæring. Noen vanlige symptomer på EPI etter bukspyttkjertelkirurgi  er følgende:4

 • Vekttap
 • Diaré
 • Oppblåst mage
 • Fettholdig avføring

Diagnostisering av eksokrin pankreasinsuffisiens etter bukspyttkjertelkirurgi3

Det finnes en rekke tester for å diagnostisere EPI. Hvis legen din mistenker EPI etter kirurgi, kan han/hun anbefale følgende tester:3

 • Fekal elastasetest
 • 13C-pustetest
 • Sekretintest

Behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens etter bukspyttkjertelkirurgi3

Hvis du utvikler EPI etter bukspyttkjertelkirurgi er følgende den vanlige behandlingen:3 behandlingen

 • Kostholdsendring:3 Spise mindre og hyppigere måltider gjennom hele dagen. Tilskudd av fettløselige vitaminer A, D, E og K, om nødvendig.
 • Pankreatisk enzymerstatningsbehandling: Tilskudd av enzymer for udd av enzymerstatningsbehandling:nnom hele dagen. Tilfer.
 • Referanser

  1. Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, et al, Kronisk pankreatitt – utredning og behandling, Tidsskrift for Den norske legeforening, Februar 2018
  2. Sheraz Yaqub, Kim Erlend Mortensen, Kirurgisk behandling av pankreassvulster, Kirurgen, 15. mars 2019
  3. Friess H, Michalski CW. Diagnosing exocrine pancreatic insufficiency after surgery: when and which patients to treat. HPB (Oxford). (Suppl 3): 7–10, 11.12.2009
  4. Struyvenberg MR, Martin CR, Freedman SD. Practical guide to exocrine pancreatic insufficiency - Breaking the myths. BMC Med. 2017;15(1):29

Hva er eksokrin pankreasinsuffisiens?

Langvarige diaréer, vekttap og generelle fordøyelsesproblemer kan skyldes mangel på fordøyelsesenzymer.  Dette kalles eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens

Ved EPI er det vanlig å se på ernæringsstatus. Hvis du har en svekket ernæringsstatus, så vil du ha nytte av kosttilskudd sammen med endringer i kosthold. Det er også vanlig at legen foreskriver enzymtilskudd