Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

Denne instruksjonsfilmen henvender seg til pasienter som bruker Creon. For behandlings- og legemiddelspørsmål, ta kontakt med lege eller apotek. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

CRE-2023-0974 | 12-2023