Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

Toalett i ørken

Diaré og fordøyelsesproblemer

Stadig tilbakevendende diaré, fordøyelsesproblemer og følelsen av å være oppblåst i magen er eksempler på problemer som kan være forårsaket av mangel på matspaltingsenzymer. Tilskudd av enzymer er i så fall et enkelt tiltak for å bedre på dette.

Matthias Löhr, professor ved Karolinska instituttet i Stockholm, er en av Skandinavias fremste eksperter på sykdom i bukspyttkjertelen.
– Mange kunne hatt færre plager ved økt bevissthet om at bukspyttkjertelen kan være kilden til fordøyelsesproblemer, sier Löhr.

HVORFOR ER BUKSPYTTKJERTELEN VIKTIG?

Bukspyttkjertelen har flere livsviktige oppgaver. Den er viktig i reguleringen av blodsukker, i tillegg til at den produserer enzymer som spalter maten i mindre enheter, slik at næringsstoffene kan tas opp og fordeles i kroppen. Om produksjonen av enzymer er for lav, kan dette føre til diaré, oppblåsthet, mageknip og en diffus følelse av ubehag i magen. Disse plagene blir ofte verre i forbindelse med måltid, og da særlig i forbindelse med inntak av fet mat.

– Å ha en uoppdaget dårlig bukspyttkjertelfunksjon, vil foruten symptomene med magen kunne føre til næringsmangel og vektnedgang, da kroppen tar opp for lite næring. Vi vet at mange unngår fet mat istedenfor å gå til lege for å snakke om problemene. Ved å unngå fett så øker imidlertid risikoen for å ikke få i seg fullverdig kost, som for eksempel de viktige fettløselige vitaminene. Dette er ingen god taktikk, sier Mathias Löhr.

SYKDOM I BUKSPYTTKJERTELEN (PANKREAS)

Forskning viser at problemer relatert til bukspyttkjertelen er vanligere enn det som tidligere har vært kjent.  Det finnes også studier som viser at mange mennesker lider unødvendig på grunn av sine fordøyelsesproblemer8.

– Det er manglende kunnskap både hos allmennheten og i helsevesenet om sykdom i bukspyttkjertelen. Mørketallene er store og vi behøver å gjøre mer for å hjelpe disse pasientene, mener Matthias Löhr.

Det finnes mange sykdommer som kan føre til dårlig funksjon i bukspyttkjertelen. De mest kjente er pankreatitt,5 Chrons sykdom6 og cystisk fibrose7 men det er også en rekke andre sykdommer som kan føre til enzymmangel. Man har bl.a. sett en sammenheng mellom enzymmangel og diabetes,8 IBS 9 (irritabel tarmsyndrom) og cøliaki/glutenintoleranse.10  Lavere produksjon av enzymer er dessuten en del av den vanlige aldringsprosessen,11 da bukspyttkjertelens funksjon reduseres, i likhet med andre organer med alderen. Det er derfor desto viktigere å få i seg fullgod næring når man blir eldre, for å holde seg ved god helse.

SJEKKLISTE VED MAGESMERTER OG DIARÉ:

 • Er jeg ofte plaget med diaré?
 • Varer diaréen over lengre perioder?
 • Får jeg i større grad diaré etter fettrike måltider?
 • Får jeg plutselige magesmerter ved måltid?
 • Er magesmertene særlig relatert til fettrike måltider?
 • Har jeg gått raskt ned i vekt uten å ha spist mindre?

Om du kan svare ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan det være du har problemer relatert til bukspyttkjertelen.

Allerede i 50 års alderen øker risikoen for enzymmangel.11 Det er lett å ikke ta dette på alvor og skylde på stress eller dårlige matvaner. Matthias Löhr oppfordrer imidlertid alle til å ta symptomene på alvor og søke hjelp for sine mageproblemer:

DIARÉ SOM SKYLDES ENZYMMANGEL?

– Dersom man har hatt diaré i mer enn tre uker bør man oppsøke lege. Én enkel avføringsprøve hos legen kan avdekke om fordøyelsesproblemene skyldes enzymmangel som skal behandles. Behandlingen er viktig fordi det gjør at pasienten kan spise som normalt uten å plages med diaré, oppblåsthet og vondt i magen, men den er også viktig for å minske risikoen for næringsmangel. Mangel på matspaltingsenzymer behandles på samme måte uansett bakenforliggende årsak, men det er viktig å stille korrekt diagnose for eventuelt å kunne behandle bakenforliggende sykdom som årsak til bukspyttkjertelens dårlige funksjon.

BEHANDLING ENZYMSVIKT

– Behandlingen ved enzymsvikt består av smertelindring, og tilskudd av bukspyttkjertelenzymer. Dette legemiddelet får man på apoteket, og inneholder alle typer fordøyelsesenzymer som kroppen ikke kan produsere selv, avslutter Matthias Löhr.

Kan du ha problemer med bukspyttkjertelen? Ta fordøyelsestesten vår her.

 • Referanser

  1 – Dumasy V, Delhaye M, Cotton F, et al,  Fat malabsorption screening in chronic pancreatitis. J. Am J Gastroenterol 2004; 99:1350-4
  2-  Seibold F, Scheurlen M, Müller A, et al, Impaired pancreatic function in patients with Crohn’s disease with and without pancreatic autoantibodies. J Clin Gastroenterol. 1996 Apr;22(3):202-6
  3- Peretti N, Marcil V, Drouin E, et al, Mechanisms of lipid malabsorption in Cystic Fibrosis: the impact of essential fatty acids deficiency, Nutr Metab (Lond). 2005; 2: 11.
  4- Philip D. Hardt and Nils Ewald, Exocrine Pancreatic Insufficiency in Diabetes Mellitus: A Complication of Diabetic Neuropathy or a Different Type of Diabetes? / Journal of Diabetes Research, Volume 2011, Article ID 761950
  5- Leeds JS, Hopper AD, Sidhu R, et al, Some patients with irritable bowel syndrome may have exocrine pancreatic insufficiency Clin Gastroenterol Hepatol. 2010 May;8(5):433-8. doi: 10.1016/j.cgh.2009.09.032. Epub 2009 Oct 14
  6- Leeds JS, Hopper AD, Hurlstone DP, et al, Is exocrine pancreatic insufficiency in adult coeliac disease a cause of persisting symptoms?. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Feb 1;25(3):265-71.
  7- Rothenbacher D, Löw M, Hardt PD, et al, Prevalence and determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older adults: results of a population-based study. Scand J Gastroenterol. 2005 Jun;40(6):697-704.
  8- Mehrdad Nikfarjam, Jeremy S Wilson, Ross C Smith, Diagnosis and management of pancreatic exocrine insufficiency, Australasian Pancreatic Club Pancreatic Enzyme Replacement Therapy Guidelines Working Group, 2015

Hva er eksokrin pankreasinsuffisiens?

Langvarige diaréer, vekttap og generelle fordøyelsesproblemer kan skyldes mangel på fordøyelsesenzymer.  Dette kalles eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Symptomer på eksokrin pankreasinsuffisiens

Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI) kan forårsake magesmerter, diaré, trøtthet og illeluktende avføring. Les videre for å finne ut mer om EPI-symptomer.

CRE-2022-0079 | 11-2023