Creon pankreatin. Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Sikkerhetsinformasjon og forsiktighetsregler
Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter.
Som en forsiktighetsregel bør uvanlige symptomer fra magen eller endringer i symptomer fra magen vurderes medisinsk for å utelukke mulig skade på kolon, særlig hvis pasienten tar mer enn 10000 enheter lipase/kg/dag.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

Hva forårsaker kronisk pankreatitt?

Alkohol er den vanligste årsaken til kronisk pankreatitt. I tillegg er røyking en av de vanligste risikofaktorene for kronisk pankreatitt og da særlig kombinasjonen røyking og alkoholmisbruk.6

Kronisk pankreatitt kan påvirke personer i alle aldre, men personer mellom 30 og 40 har større sjanse for å utvikle sykdommen. Det er vanligere hos menn enn kvinner.2

Årsaker til kronisk pankreatitt

Man har funnet flere faktorer som forårsaker kronisk pankreatitt:1-5

 • Overdrevent alkoholforbruk: Alkohol er hovedårsaken til kronisk pankreatitt. Rundt 44-65% av tilfellene av kronisk pankreatitt skyldes for høyt alkoholforbruk.1
 • Røyking: Røyking utgjør også en viktig risikofaktor for kronisk pankreatitt, og forårsaker 46% av alle tilfeller med kronisk pankreatitt.4
 • Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er en uavhengig risikofaktor for kronisk pankreatitt. Mange personer med kronisk pankreatitt har opplevd minst en episode med akutt pankreatitt. I gjennomsnitt får ca. 20% av pasienter med akutt pankreatitt tilbakefall, og 36% av alle personer med tilbakevendende pankreatitt utvikler kronisk pankreatitt.5
 • Autoimmun sykdom (en sykdom der immunceller angriper kroppens egne celler): Denne står for rundt 4-6% av tilfellene. Dette fører til kronisk pankreatitt, kjent som autoimmun pankreatitt.4
  • Andre autoimmune sykdommer som cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom og systemisk lupus erytematosus, bidrar også til utvikling av kronisk pankreatitt.4
 • Genetiske mutasjoner som skyldes cystisk fibrose. Hos barn er den vanligste årsaken til kronisk pankreatitt cystisk fibrose4
 • Familiær pankreatitt (der to eller flere i din nære familie har en historie med pankreatitt).4
 • Medfødte skader i bukspyttkjertelen.4
 • Blokkert bukspyttkjertelkanal eller gallegang.4
 • Skade på bukspyttkjertelen.4
 • Andre årsaker som høye fettnivåer i blodet, for høy aktivitet av en kjertel i kroppen som kalles paratyreoidea-kjertelen, og et arvelig gen som gjør at bukspyttkjertelen ikke kan fungere skikkelig.3

I enkelte tilfeller kan man ikke finne noen årsak. Dette kalles idiopatisk kronisk pankreatitt. Genetisk testing kan vurderes for personer som har:4

 • En familiehistorikk for idiopatisk kronisk pankreatitt
 • Tilbakevendende akutt pankreatitt
 • Pankreatitt i barndommen
 • Slektninger med kjente mutasjoner tilknyttet arvelig pankreatitt
 • Yngre enn 25 år
 • Tilbakevendende akutt pankreatitt av ukjente årsaker

Symptomer og konsekvenser av kronisk pankreatitt

Personer med kronisk pankreatitt opplever magesmerter og kan utvikle eksokrin pankreasinsuffisiens litt ut i sykdomsforløpet.7 Disse symptomene kan kontrolleres og behandles med visse endringer i livsstil og med medisiner.1,6

 • Referanser

  1. Dominguez-Munoz, JE, Phillips M. Nutritional therapy in chronic pancreatitis. Gastroenterol Clin N Am. 2018;47:95–106.
  2. Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, et al, Kronisk pankreatitt – utredning og behandling, Tidsskrift for Den norske legeforening, Februar 2018
  3. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013;144(6):1252–1261.
  4. Pham A, Forsmark C. Chronic pancreatitis: review and update of etiology, risk factors, and management. F1000Research. 2018;7(F1000 Faculty Rev):607.
  5. Sah RP, Pannala R, Chari ST, et al. Prevalence, diagnosis, and profile of autoimmune pancreatitis presenting with features of acute or chronic pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8(1):91–96.
  6. Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, NGF-Nytt nr 4. – Desember 2016
  7. Dumasy V, Delhaye M, Cotton F, et al. Fat malabsorption screening in chronic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2004;99(7):1350–1354.

Årsaker til EPI

Ekoskrin pankreasinsuffisiens (EPI) kan også oppstå som en følge av andre sykdommer i bukspyttkjertelen som kronisk pankreatitt, diabetes, eller etter kirurgi i magen eller bukspyttkjertelen.

Behandling av EPI

Å gjenopprette normal fordøyelse er målet med behandlingen av EPI. Denne behandlingen består ofte av livsstil og kostendringer samt å erstatte manglende enzymer fra bukspyttkjertelen for å bedre fordøyelsen maten.