Creon pankreatin. Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Sikkerhetsinformasjon og forsiktighetsregler
Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter.
Som en forsiktighetsregel bør uvanlige symptomer fra magen eller endringer i symptomer fra magen vurderes medisinsk for å utelukke mulig skade på kolon, særlig hvis pasienten tar mer enn 10000 enheter lipase/kg/dag.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

Hva er kronisk pankreatitt?

Kronisk pankreatitt er sannsynligvis underdiagnostisert.I en europeisk studie estimeres prevalensen til 120–143/100 000, med størst hyppighet hos menn.Dette er betydelig høyere enn tidligere estimater.Det er den vanligste årsaken til esokrin pankreasinsuffisiens (EPI).1

Bukspyttkjertelen er et bladformet organ i fordøyelsessystemet under magen. Den spiller en svært viktig rolle i fordøyelsesprosessen (Figur 1).  Den hjelper deg å fordøye mat og gir deg sårt tiltrengt energi. Når det er hevelse i bukspyttkjertelen (betennelse) på grunn av skade forårsaket av forskjellige grunner, gjør dette at bukspyttkjertelen ikke kan fungere som den skal. Dette er kjent som pankreatitt.3 Hos enkelte blir betennelsen bedre i løpet av få dager, men noen får en permanent betennelse. Dette fører til permanent skade på bukspyttkjertelen. Denne tilstanden kalles kronisk pankreatitt.3

Kronisk pankreatitt er vanligere hos menn enn kvinner1. Personer i alle aldre kan få det, men det utvikles vanligvis når man er mellom 30 og 40 år.3 Det er flere årsaker til kronisk pankreatitt. Alkohol er den vanligste årsaken til kronisk pankreatitt, og står for rundt 44-65% av tilfellene.4 I tillegg er røyking en av de vanligste risikofaktor. Og da særlig røyking sammen med alkoholmisbruk.4

Figur 1: Bukspyttkjertelen.

Bukspyttkjerelen

Symptomer på kronisk pankreatitt

Det vanligste symptomet på kronisk pankreatitt er smerte i øvre mageregion som kan stråle ut i ryggen. Smerten blir verre når man spiser, særlig fet mat.1 Smerten går etter hvert over til å bli konstant. Men noen opplever ikke smerte i det hele tatt. I noen svært få tilfeller forsvinner magesmerten når sykdommen forverrer seg.5

Andre symptomer kan være:3,5

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Vekttap
 • Diare
 • Fettrik avføring
 • Leirefarget eller blek avføring
 • Øyne og hud blir gulaktige (gulsott)
 • Symptomer på diabetes - som f.eks. man blir mer tørst, må tisse oftere og man er stadig trøtt.

Personer med kronisk pankreatitt går ofte ned i vekt,6 selv når de har normal matlyst og spiser som vanlig. Dette vekttapet skyldes EPI, en tilstand der kroppen ikke utskiller nok bukspyttkjertelenzymer til å fordøye mat.3 Som et resultat av dette tas ikke næringsstoffene opp som normalt, og dette fører til feilernæring og vekttap. Kronisk pankreatitt er den viktigste årsaken til EPI.Ti år etter oppstarten av kronisk pankreatitt har 94% av pasientene utviklet EPI.5

Konsekvenser av kronisk pankreatitt

Kronisk pankreatitt kan forårsake alvorlige komplikasjoner.1 Kronisk smerte som forårsakes av kronisk pankreatitt kan også påvirke deg psykisk, i tillegg til fysisk. I tillegg vil noen personer med kronisk pankreatitt til slutt utvikle en type diabetes som er kjent som diabetes type 3.1 Årsaken til dette er den skadede bukspyttkjertelen som ikke lenger kan produsere nok insulin.

Hos personer med kronisk pankreatitt kan det noen ganger utvikle seg en væskefylt pose (pseudocyste) på overflaten av bukspyttkjertelen.1 Dette fører til oppblåsthet, dårlig fordøyelse og plagsomme magesmerter. Disse cystene forsvinner vanligvis av seg selv, men noen ganger blir de infisert og trenger medisinsk behandling.1

Generelt kan kronisk pankreatitt påvirke livskvaliteten negativt, og personer med kronisk pankreatitt trenger ofte behandling på sykehus.3

Kontroller symptomene dine

Kronisk pankreatitt fører til permanent skade på bukspyttkjertelen1, men symptomene kan kontrolleres og behandles med visse livsstilsendringer og medisiner.3

 • Referanser

  1. Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, et al, Kronisk pankreatitt – utredning og behandling, Tidsskrift for Den norske legeforening, Februar 2018
  2. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013;144(6):1252–1261. 
  3. Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, NGF-Nyt nr Desember 2016
  4. Dominguez-Munoz, JE, Phillips M. Nutritional therapy in chronic pancreatitis. Gastroenterol Clin N Am. 2018;47:95–106.
  5. Dumasy V, Delhaye M, Cotton F, et al. Fat malabsorption screening in chronic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2004;99(7):1350–1354.
  6. Struyvenberg MR, Martin CR, Freedman SD. Practical guide to exocrine pancreatic insufficiency - Breaking the   myths. BMC Med. 2017;15(1):29

Symptomer på EPI

Dersom du spiser normalt, men likevel opplever trøtthet og uønsket vekttap? Har du magesmerter og diaré? Da kan det være symptomer på eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI). Disse symptomene ligner på andre magesykdommer, men det fins enkle tester som kan avdekke om symptomene dine skyldes EPI.

Behandling av EPI

Å gjenopprette normal fordøyelse er målet med behandlingen av EPI. Denne behandlingen består ofte av livsstil og kostendringer samt å erstatte manglende enzymer fra bukspyttkjertelen for å bedre fordøyelsen maten.