Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

Symptomer etter magekirurgi

Eksokrin pankreasinsuffisiens er en av hovedgrunnene til feilernæring og vekttap etter magekirurgi.5 Den er imidlertid ofte underdiagnostisert og underbehandlet.

Slankeoperasjoner er den mest vanlige formen for magekirurgi.2 Som for andre store operasjoner, så er slankeoperasjoner forbundet med risikofaktorer.
Kortsiktige komplikasjoner kan være:1

 • Blødninger
 • Infeksjon
 • Bivirkninger ved anestesi
 • Blodpropp
 • Lunge- eller pusteproblemer
 • Lekkasje

Langsiktige komplikasjoner varierer avhengig av type kirurgi:1

 • Forstoppelse
 • Dumping syndrom som forårsaker diaré, kvalme eller oppkast
 • Gallestein
 • Brokk
 • Lavt blodsukker
 • Sprukket tarm
 • Magesår
 • Feilernæring

Feilernæring etter magekirurgi ha ulike årsaker:3

 • Nedsatt appetitt
 • Redusert magekapasitet
 • Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI)
 • SIBO (bakteriell overvekst i tynntarmen)
 • Rask passering av mat gjennom tynntarmen reduserer mengden næringsstoffer som tas opp.3

EPI-symptomer etter magekirurgi

Magekirurgi, uavhengig av operasjonstype, kan føre til feilernæring og EPI, og kan kjennetegnes ved:3

En annen årsak til feilernæring etter magekirurgi er anoreksi – man har mindre lyst til å spise fordi man er redd for å legge på seg.3 Andre EPI-relaterte komplikasjoner er mangel på fettløselige vitaminer (A, D, E, K), beintap og svekket immunsystem.3

Selv om EPI er vanlig etter magekirurgi, så kan det være vanskelig å diagnostisere EPI.5 Dette fordi symptomene på EPI og bivirkningene på magekirurgi er like. Ved mistanke om EPI kan en enkel test hos legen din avdekke dette:4

 • Fekal elastasetest-1

Hvis eksokrin pankreasinsuffisiens ikke behandles eller underbehandles, kan det føre til feilernæring og påvirke livskvaliteten negativt. I noen tilfeller utfører man kirurgi i magen på grunn kreft. En ubehandlet EPI kan da få negativ påvirkning på resultatene av postoperativ cellegift og øke behandlingsrelaterte bivirkninger.3

Hvordan fører magekirurgi til EPI?

Eksokrin pankreasinsuffisiens er en tilstand der bukspyttkjertelen ikke skiller ut nok bukspyttkjertelenzymer, noe som fører til dårlig fordøyelse. Selv om magekirurgi ikke direkte innebærer reduksjon av disse fordøyelsesenzymene, bidrar de strukturelle endringene i magen og eller buken etter kirurgien til at man utvikler EPI.4,5 Utskillelse fra bukspyttkjertelen kontrolleres av hormoner og nerveceller.

De autonomiske nervene (som regulerer ufrivillige funksjoner) som forsyner bukspyttkjertelen kontrollerer utskillelsen av fordøyelsesenzymer.5 Regulering av disse nervene utføres av en rekke nerveceller i tarmene (magen). Visse hormoner kontrollerer også utskillelsen av bukspyttkjertelenzymer. Magekirurgi forstyrrer både nervøs og hormonell kontroll av bukspyttkjertelenzymer.5 Videre er den en forskyving i regulering mellom når du spiser mat og utskillelsen av fordøyelsesenzymer. Alle disse faktorene kan føre til EPI i tilfeller med magekirurgi.4,5

Behandling av EPI etter magekirurgi

Eksokrin pankreasinsuffisiens etter magekirurgi ser ut til å være underbehandlet.5 Behandling av EPI kan forebygge feilernæring, øke livskvaliteten og redusere EPI-tilknyttede komplikasjoner. Vanlig behandling ved EPI er pankreatisk enzymerstatningsbehandling (enzymtilskudd) og kostholdsendringer.5

 • Referanser

  1. Lim R, Beekley A, Johnson DC, et al. Early and late complications of bariatric operation. Trauma Surg Acute Care Open. 2018;3:e000219.
  2. Jon Kristinsson, Fedmekirurgi – metoder og valg av prosedyre, Kirurgen 06.04.2017
  3. Antonini F, Crippa S, Falconi M, et al. Pancreatic enzyme replacement therapy after gastric resection: An update. Dig Liver Dis. 2018;50(1):1–5.
  4. Vujasinovic M, Valente R, Thorell A, et al. Pancreatic exocrine insufficiency after bariatric surgery. Nutrients. 2017;9(11):1241.
  5. Chaudhary A, Domínguez-Muñoz JE, Layer P, et al. Pancreatic exocrine insufficiency as a complication of gastrointestinal surgery and the impact of pancreatic enzyme replacement therapy. Dig Dis. 2019;16:1–16.

Behandling av EPI

Å gjenopprette normal fordøyelse er målet med behandlingen av EPI. Denne behandlingen består ofte av livsstil og kostendringer samt å erstatte manglende enzymer fra bukspyttkjertelen for å bedre fordøyelsen av maten.

Fordøyelsestest

Det er vanlig å ha diaréer av ulike årsaker. En av disse kan være at bukspyttkjertelen ikke produserer nok enzymer. Her er en enkel test som kan avdekke om dine problemer er relatert til dette. Ta testen nå.

CRE-2024-0091 | 04-2024