Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

woman and doctor in doctors office talking

EPI hos pasienter med akutt pankreatitt

Bukspyttkjertelen er en viktig del av fordøyelsessystemet. En bukspyttkjertel som ikke fungerer riktig på grunn av akutt pankreatitt kan føre til at det ikke produseres nok bukspyttkjertel-enzymer, og dette vil føre til EPI.1

Alle sykdommer som rammer bukspyttkjertelen kan føre til at den ikke fungerer tilstrekkelig. En av de er akutt pankreatitt. Dette er den vanligste årsaken til at man blir innlagt på sykehus for problemer med fordøyelseskanalen.2 Les mer om akutt pankreatitt her:

Akutt pankreatitt er en betennelse i bukspyttkjertelen. Den utvikler seg raskt, er smertefull og er i noen tilfeller dødelig. 7Akutt pankreatitt kan gå over av seg selv. Men den kan også føre til at vevet i bukspyttkjertelen eller de omkringliggende organene dør (nekrotiserende pankreatitt).3

Hva forårsaker akutt pankreatitt?

Her er noen vanlige årsaker til akutt pankreatitt:2

 • Gallestein er den vanligste årsaken til akutt pankreatitt
 • Autoimmune sykdommer i bukspyttkjertelen (en sykdom der immunceller angriper kroppens egne celler)
 • For mange triglycerider (fettstoffer) i blodet
 • Alkoholmisbruk
 • Høye kalsiumnivåer i blodet

Gjenkjenne symptomer på akutt pankreatitt

Magesmerter er det vanligste symptomet på akutt pankreatitt3:

 • Smerter i øvre mageregion som stråler ut i ryggen eller venstre skulderblad.3
 • Smerte sammen med kvalme og oppkast.3

Behandlingen av akutt pankreatitt avhenger av alvorlighetsgraden.4

·       Regulering av kroppsvæsker: Dette anses som en viktig del av konservativ behandling.4

·       Et fettfattig kosthold: Man kan få mat via en slange, for å hindre infeksjon.4

·       Åpen kirurgi for å fjerne dødt vev fra bukspyttkjertelen.4

Akutt pankreatitt kan føre til enkelte komplikasjoner som f.eks. cyster i bukspyttkjertelen og organsvikt.7Eksokrin pankreasinsuffisiens er en av de mindre vanlige komplikasjonene ved akutt pankreatitt.4 Eksokrin pankreasinsuffisiens skyldes at bukspyttkjertelen ikke kan produsere og utskille fordøyelsesenzymer, noe som gir dårlig fordøyelse. 5 Om man får EPI ved akutt pankreatitt avhenger av hvilken type akutt pankreatitt man har, og alvorlighetsgraden.5 Eksokrin pankreasinsuffisiens hos pasienter med akutt pankreatitt oppstår ofte ved høyt alkoholinntak, alvorlig pankreatitt og nekrotiserende pankreatitt (når vevet i bukspyttkjertelen og omgivende organer dør).5

Symptomer på EPI hos pasienter med akutt pankreatitt

Nesten en tredjedel av pasienter med akutt pankreatitt vil utvikle EPI.5 Når cellene i bukspyttkjertelen som produserer fordøyelsesenzymer dør på grunn av akutt pankreatitt, vil det føre til EPI. Hvis du har blitt behandlet for akutt pankreatitt, må du være oppmerksom på følgende symptomer:2,5

Diagnostisering av akutt pankreatitt og EPI hos pasienter med akutt pankreatitt

Ved mistanke om akutt pankreatitt tar man ofte noen blodprøver for å analysere fordøyelsesenzymer som amylase og lipase. 4Ved negative tester er det vanlig å ta bildetester ved CT-skanning, ultralyd, endoskopisk ultralyd (EUS) og MR.4

Hvis du har alvorlig eller nekrotiserende akutt pankreatitt og har symptomer på EPI er det vanlig å følge opp med en fekal elastasetest.6 Denne testen måler mengden av enzymet elastase-1 i pankreasvæsken. Dette hjelper til med å fastslå hvor godt bukspyttkjertelen fungerer. Hvis nivåene av dette enzymet er lavere enn normalt, kan dette være et tegn på EPI.6 Et nivå på < 200 μg/g i avføringen er et tegn på EPI.6

13C-mixed triglyserid pusteprøve kan også brukes for diagnostisering av EPI.6 Testen hjelper til med å evaluere hvor bra bukspyttkjertelen fungerer.6

Administrere EPI i tilfeller av akutt pankreatitt

Hvilken behandling du får hvis du får diagnosen EPI med akutt pankreatitt, er avhengig av hvilke symptomer du har. Behandlingen innebærer vanligvis:5

 • Livsstils- og kostholdsendringer
 • Erstatning av bukspyttkjertelenzymer med pankreatin (pankreatisk enzymerstatningsbehandling)

Livsstils- og kostholdsendringer

Etter akutt pankreatitt blir man ofte henvist til en ernæringsfysiolog for kostholdsråd: Disse kan være:5,6

 • Spise små og hyppige måltider gjennom hele dagen
 • Riktig fettinntak
 • Unngå sigaretter og alkohol, da dette kan skade bukspyttkjertelen enda mer

Kosttilskudd basert på ernæringsstatus. 

Erstatning av bukspyttkjertelenzymer med PANKREATIN

Pankreatin bidrar til bedre fordøyelse og absorbering av nødvendige næringsstoffer. Dette vil gjøre at pasienten føler seg bedre.5 Du vil få forskrevet en pankreatindose, basert på ernæringstilstanden din. 6

 • Referanser

  1. Capurso G, Traini M, Piciucchi M, et al. Exocrine pancreatic insufficiency: prevalence, diagnosis, and management. Clin Exp Gastroenterol. 2019;12:129–139.
  2. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013;144(6):1252–61.
  3. Shah AP, Mourad MM, Bramhall SR. Acute pancreatitis: Current perspectives on diagnosis and management. J Inflamm Res. 2018;11:77–85.
  4. Garber A, Frakes C, Arora Z, et al. Mechanisms and management of acute pancreatitis. Gastroenterol Res Pract. 2018. Available at: https://www.hindawi.com/journals/grp/2018/6218798/. Sist besøkt: 02.04.2024.
  5. Jawaid S, Forsmark CE. Exocrine pancreatic insufficiency following acute pancreatitis: True association or EPI phenomenon? Digestive diseases and sciences. 2019;64:1731.
  6. Shandro BM, Nagarajah R, Poullis A. Challenges in the management of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2018;;9(5):39–46.
  7. Tormod Bjerkeset, Tom-Harald Edna, Knut Skreden, Behandling av akutt pankreatitt, Tidsskr Nor Lægeforen 122: 1180-3, 10 mai 2002

Hva er eksokrin pankreasinsuffisiens?

Langvarige diaréer, vekttap og generelle fordøyelsesproblemer kan skyldes mangel på fordøyelsesenzymer.  Dette kalles eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Symptomer på eksokrin pankreasinsuffisiens

Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI) kan forårsake magesmerter, diaré, trøtthet og illeluktende avføring. Les videre for å finne ut mer om EPI-symptomer.

CRE-2024-0091 | 04-2024