Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Bruk alltid Creon slik legen din har fortalt deg. Ta alltid Creon under eller etter et måltid eller et mellommåltid.
Forsiktighetsregel: Snakk med lege dersom du har cystisk fibrose og tar mer enn 10 000 lipaseenheter per kilogram per dag og får uvanlige magesymptomer eller endrede magesymptomer.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk!

Årsaker til akutt pankreatitt

Gallestein og for høyt alkoholforbruk er to hovedårsaker til akutt pankreatitt1 og står henholdsvis for 40% og 35% av alle tilfellene.1

Ved akutt pankreatitt vil det være en hevelse eller betennelse i bukspyttkjertelen.4 Dette fører til plutselige og alvorlige mage-/buksmerter. De fleste personer med mild akutt pankreatitt blir bedre innen en uke, men personer med alvorlig sykdom kan utvikle alvorlige komplikasjoner.2

Det er flere årsaker til og risikofaktorer for akutt pankreatitt. Noen av de vanligste årsaker er:1
Gallestein, Alkoholmisbruk, Røyking, Autoimmune tilstander, medisiner, med flere. 

Gallestein (colelitiasis)

Gallestein er den vanligste årsaken til akutt pankreatitt.3 Steiner i galleblæren er årsaken til 40% av alle tilfeller med akutt pankreatitt.3 Nøyaktig hvordan gallesteinene forårsaker akutt pankreatitt er uklart. Det antas at galleblæren og bukspyttkjertelen deler en dreneringskanal, og at gallesteiner som ligger i denne kanalen kan hindre normal flyt av bukspyttkjertelenzymer og føre til at bukspyttkjertelen hovner opp (Figur 1).4 Obstruksjon som skyldes gallestein kan også føre til skade på bukspyttkjertelen, det er derfor den hovner opp.4

Figur 1 : Bukspyttkjertelen.

Alkoholmisbruk

Alkoholmisbruk er den nest mest vanlige årsaken til akutt pankreatitt.1 Rundt 35% av akutt pankreatitt-tilfeller skyldes alkoholmisbruk.3 Alder er også en viktig risikofaktor for å utvikle akutt pankreatitt.2 Risikoen for å utvikle akutt pankreatitt øker progressivt med alderen – sjansene for å utvikle alvorlig pankreatitt er høyere hos personer over 65 år.2

Røyking

Røyking øker også risikoen for akutt pankreatitt.3 Røykere som også drikker alkohol, har enda høyere risiko.3 Visse kirurgiske prosedyrer er også kjent for å forårsake akutt pankreatitt. ERCP (endoskopisk retrograd cholangiopankreatografi) er en prosedyre som utføres for å undersøke galleblæren eller bukspyttkjertelen.5

Andre årsaker

Autoimmune tilstander (en tilstand der immunceller angriper kroppens egne celler) i bukspyttkjertelen og skader i bukspyttkjertelen kan også føre til akutt pankreatitt.7 Personer med diabetes har også større sannsynlighet for å utvikle akutt pankreatitt.3 Hvis man har diabetes type 2, kan dette øke risikoen for akutt pankreatitt med 1,5-3 ganger.3 Spesielt unge diabetikere har høy risiko for dette.3 Andre stoffskifte-sykdommer som overvekt (kroppsmasseindeks på 30 eller mer) og for mange triglycerider (fettstoffer) i blodet, øker også risikoen for akutt pankreatitt.3

Visse medisiner kan påvirke bukspyttkjertelens funksjon negativt og føre til akutt pankreatitt.6 Studier har vist at ca 2-4% av tilfellene av akutt pankreatitt kommer på grunn av medisiner.7 Infeksjon i bukspyttkjertelen som skyldes virus, bakterier, sopp og parasitter, kan også føre til at en person får akutt pankreatitt.6 Andre risikofaktorer:

 • Bukskade6
 • Familiehistorikk med akutt pankreatitt (genetisk)6
 • Høye kalsiumnivåer i blodet og svulster.7

Akutt pankreatitt som skyldes alkohol er vanligere hos menn, mens pankreatitt som skyldes gallesteiner, kirurgi og autoimmunitet er vanligere hos kvinner.4

 • Referanser

  1. Kim V. Ånonsen, Akutt pankreatitt, Indremedisineren 18.12.2020
  2. Tormod Bjerkeset, Tom-Harald Edna, Knut Skreden, Behandling av akutt pankreatitt, Tidsskr Nor Lægeforen 2002
  3. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013;144(6):1252–1261.
  4. Garber A, Frakes C, Arora Z, et al. Mechanisms and management of acute pancreatitis. Gastroenterol Res, 7 November 2019.
  5. Iorgulescu A, Sandu I, Turcu F, et al. Post-ERCP acute pancreatitis and its risk factors. Journal of Medicine and Life. 2013;6(1):109–113.
  6. Frank Ulrich Weiss Felix Laemmerhirt Markus M. Lerch, Etiology and Risk Factors of Acute and Chronic Pancreatitis, Visc Med 2019;35:73–81
  7. Ahmed T Chatila, Mohammad Bilal, Praveen Guturu, Evaluation and management of acute pancreatitis, World J Clin Casesv.7(9); 2019 May
  8. Rickard Ljung, Jesper Lagergren, Tomas S Bexelius, et al, Increased risk of acute pancreatitis among tetracycline users in a Swedish population-based caseecontrol study, Gut:10.1136/gutjnl-2011-300949 on 27 September 2011

Årsaker til EPI

Ekoskrin pankreasinsuffisiens (EPI) kan også oppstå som en følge av andre sykdommer i bukspyttkjertelen som kronisk pankreatitt, diabetes, eller etter kirurgi i magen eller bukspyttkjertelen.

Behandling av EPI

Å gjenopprette normal fordøyelse er målet med behandlingen av EPI. Denne behandlingen består ofte av livsstil og kostendringer samt å erstatte manglende enzymer fra bukspyttkjertelen for å bedre fordøyelsen av maten.

CRE-2024-0091 | 04-2024