Creon pankreatin. Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Sikkerhetsinformasjon og forsiktighetsregler
Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter.
Som en forsiktighetsregel bør uvanlige symptomer fra magen eller endringer i symptomer fra magen vurderes medisinsk for å utelukke mulig skade på kolon, særlig hvis pasienten tar mer enn 10000 enheter lipase/kg/dag.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

Årsaker til eksokrin pankreasinsuffisiens

Bukspyttkjertelen spiller en viktig rolle i alle fordøyelsesfunksjoner. Alt som hemmer dens funksjon, kan hemme fordøyelsen.16 Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI) er en tilstand der bukspyttkjertelens funksjon påvirkes, og fører til dårlig fordøyelse.1 Les mer for å finne ut hva som kan forårsake EPI.

Couple taking a walk outside

Bukspyttkjertelen er ansvarlig for utskillelse og regulering av hormonet insulin (endokrin funksjon) og fordøyelsesenzymer (eksokrin funksjon).16 Forhold som endrer funksjonen til bukspyttkjertelen, vil påvirke begge disse funksjonene.1 I denne artikkelen belyser vi forhold som hindrer bukspyttkjertelens eksokrine funksjoner og fører til EPI.

Hva er EPI?

Eksokrin pankreasinsuffisiens er en tilstand med utilstrekkelig utskillelse av bukspyttkjertelenzymer, noe som hindrer normal fordøyelse.17 I denne artikkelen skal vi diskutere de forskjellige årsakene til EPI.1

Årsaker til EPI

Alle forhold som kan hemme funksjonen til bukspyttkjertelens celler kan føre til EPI (Figur 1).3–12

Figur 1: Årsaker til EPI2–13

Her er noen tilstander som kan føre til EPI.

Akutt pankreatitt14

 • En kortvarig betennelsestilstand i bukspyttkjertelen.
 • Bukspyttkjertelen kan ikke produsere og utskille fordøyelsesenzymer, noe som fører til EPI.14
 • Rundt 29% av tilfellene av akutt pankreatitt fører til EPI.14

Kronisk pankreatitt4

 • En langvarig betennelsestilstand i bukspyttkjertelen.
 • Ved kronisk pankreatitt, er det mulig å utvikle EPI fordi bukspyttkjertelcellene ødelegges på grunn av betennelse.4
 • Etter ti år med kronisk pankreatitt, har 94% av pasientene EPI.4

Cystisk fibrose2

 • Dette er en genetisk sykdom som forårsakes av mutasjon av et gen som er ansvarlig for væskevolumet i lumina til forskjellige organer.2
 • Når dette påvirker bukspyttkjertelkanalen, samler det seg protein i kanalen på grunn av det reduserte væskevolumet.2
 • Kanalen kan bli tett av proteiner, noe som hindrer utskillelse av bukspyttkjertelenzymer.2
 • 63% av barn med cystisk fibrose har EPI og 30% vil sannsynligvis utvikle EPI innen 36 måneder etter diagnostiseringen.2

Bukspyttkjertelkirurgi2

 • Hvis du har gjennomgått en operasjon der deler av bukspyttkjertelen er fjernet, vil dette føre til en reduksjon i antall bukspyttkjertelceller.2
 • Utviklingen av EPI vil være avhengig av hvor mye av bukspyttkjertelen som er fjernet, og hvordan den gjenværende delen fungerer.2
 • Man ser at nesten 19%-80% av pasienter som har gjennomgått kirurgi på «kroppen» og «halen» til bukspyttkjertelen utvikler EPI, mens 56%-98% som gjennomgår kirurgi på «hodet» til bukspyttkjertelen utvikler EPI.2

Gastrisk kirurgi7,15

 • Gastrisk kirurgi anbefales for vekttap hos personer med sykelig overvekt.15
 • Utskillelse fra bukspyttkjertelen kontrolleres av hormoner og nerveceller.15
 • Gastrisk kirurgi forstyrrer både nervers- og hormoners kontroll av bukspyttkjertelenzymer, noe som fører til EPI.15
 • Rundt 80% av tilfellene av gastrisk kirurgi fører til EPI.15

Diabetes2

 • Diabetes type 1 er en autoimmun tilstand (immunceller angriper kroppens egne celler)
 • Hvis du har diabetes type 1, er insulinnivåene dine lave.2
 • Mangelen på insulinproduksjon kan forklare den høyere forekomsten av EPI hos pasienter med diabetes type 1.2

Symptomer på eksokrin pankreasinsuffisiens

Som vi har sett er det flere bakenforliggende årsaker til  EPI. Her er de mest vanlige symptomene.

Ved EPI oppstår dårlig fordøyelse av mat og redusert opptak av næringsstoffer, på grunn av at det ikke er nok enzymer til å gjennomføre prosessen.17 Alle med EPI kan ha følgende symptomer:2

 • Tilbakevendende diaréer.
 • Fettholdig avføring
 • Magesmerter ved inntak av fet mat
 • Følelse av oppblåsthet
 • Vektnedgang (kommer sent i forløpet)
 • Referanser

  1. Löhr JM, Dominguez-Munoz E, Rosendahl J, et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017;5(2):153–199.
  2. Struyvenberg MR, Martin CR, Freedman SD. Practical guide to exocrine pancreatic insufficiency - Breaking the myths. BMC Med. 2017;15(1):29.
  3. Matthew J. Exocrine Pancreatic Insufficiency and Pancreatitis Associated with Celiac Disease. Pancreapedia. 2018. Available at: https://www.pancreapedia.org/reviews/exocrine-pancreatic-insufficiency-and-pancreatitis-associated-with-celiac-disease. Accessed on: 5 August 2019.
  4. Dumasy V, Delhaye M, Cotton F, et al. Fat malabsorption screening in chronic pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2004;99(7):1350–1354.
  5. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic exocrine insufficiency: Diagnosis and treatment. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2011;26(2):12–16
  6. Durno C, Corey M, Zielenski J, et al. Genotype and phenotype correlations in patients with cystic fibrosis and pancreatitis. Gastroenterology. 2002;123(6):1857–64.
  7. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic enzyme replacement therapy: exocrine pancreatic insufficiency after gastrointestinal surgery. HPB.  2009; 11(3):3–6
  8. Icks A, Haastert B, Giani G, et al. Low fecal elastase-1 in type I diabetes mellitus. Z Gastroenterol. 2001;39(10):823–830.
  9. Hardt PD, Krauss A, Bretz L, et al. Pancreatic exocrine function in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Acta Diabetol. 2000;37:105-110
  10. Rathmann W, Haastert B, Icks A, et al. Low faecal elastase 1 concentrations in type 2 diabetes mellitus. Scand J Gastroenterol. 2001;36(10):1056–1061.
  11. Maconi G, Dominici R, Molteni M, et al. Prevalence of pancreatic insufficiency in inflammatory bowel diseases. Assessment by fecal elastase-1. Dig Dis Sci. 2008;53(1):262–270.
  12. Leeds JS, Hopper AD, Hurlstone DP, et al. Is exocrine pancreatic insufficiency in adult coeliac disease a cause of persisting symptoms? Aliment Pharmacol Ther. 2007;25(3):265–271.
  13. Leeds JS, Hopper AD, Sidhu R, et al. Some patients with irritable bowel syndrome may have exocrine pancreatic insufficiency. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8(5):433–438.
  14. Tu J, Zhang J, Ke L, et al. Endocrine and exocrine pancreatic insufficiency after acute pancreatitis: long-term follow-up study. BMC Gastroenterol. 2017;17(1):114.
  15. Vujasinovic M, Valente R, Thorell A, et al. Pancreatic exocrine insufficiency after bariatric surgery. Nutrients. 2017;9(11):1241
  16. Eliete Dalla Corte Frantz, Vanessa de Souza-Mello et al, Pancreas: Anatomy, Diseases and Health Implications, (pp.1-52) Biomedical Center, Institute of Biology, Department of Anatomy and Cell Biology, State University of Rio de Janeiro, Brazil, September 2012
  17. Bjørn Lindkvist: Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency, World J Gastroenterol. 2013 Nov 14; 19(42): 7258–7266

Symptomer på EPI

Dersom du spiser normalt, men likevel opplever trøtthet og uønsket vekttap? Har du magesmerter og diaré? Da kan det være symptomer på eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI). Disse symptomene ligner på andre magesykdommer, men det fins enkle tester som kan avdekke om symptomene dine skyldes EPI.

Behandling av EPI

Å gjenopprette normal fordøyelse er målet med behandlingen av EPI. Denne behandlingen består ofte av livsstil og kostendringer samt å erstatte manglende enzymer fra bukspyttkjertelen for å bedre fordøyelsen maten.