Creon pankreatin. Reseptfritt legemiddel til behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens. Sikkerhetsinformasjon og forsiktighetsregler
Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter.
Som en forsiktighetsregel bør uvanlige symptomer fra magen eller endringer i symptomer fra magen vurderes medisinsk for å utelukke mulig skade på kolon, særlig hvis pasienten tar mer enn 10000 enheter lipase/kg/dag.
Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk.

older man looking away

Diaré ved EPI

Diaré kan være et symptom på forskjellige gastrointestinale sykdommer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI) som årsak til diaré.

De fleste vil oppleve å ha diaré en eller flere ganger i løpet av livet. Selv om det kan være veldig ubehagelig, er det i de fleste tilfeller ufarlig.

Diaré er løsere avføring, samt en økning i volum i forhold til den normale avføringen. I det fleste tilfeller har man også hyppigere avføringer.1

Hva forårsaker diaré?

Årsaker til diaré

Det finnes to typer diaréer2:

  • Akutt (kortvarig): Skyldes i de fleste tilfeller infeksjoner
  • Kronisk (langvarig): Kan skyldes infeksjoner eller dårlig opptak av næringsstoffer

Finne årsaken

Diaré kan skyldes en underliggende tilstand. En avføringsanalyse kan hjelpe legen din å finne årsaken til diaréen. I tillegg kan andre tester av lever og skjoldbruskkjertel være nødvendig - avhengig av tilstanden din.2

Hva er EPI?

Eksokrin pankreasinsuffisiens skyldes en rekke tilstander som endrer bukspyttkjertelens funksjon, som f.eks. akutt pankreatitt, kronisk pankreatitt, og Gastrisk kirurgi, Bukspyttkjertelenzymer er svært viktige for fordøyelsen. Hvis bukspyttkjertelens funksjon endres, vil det føre til dårlig fordøyelse og opptak av næringsstoffer.3

Hva forårsaker diaré ved EPI?

Diaré ved EPI skyldes dårlig opptak av fett på grunn av redusert antall bukspyttkjertelenzymer. Hvis man ikke fordøyer fett, så fører det til økt mengde uabsorbert fett i avføringen, økt avføringsvolum og derav diaré. I slike tilfeller, er avføringene fettholdig på grunn av uabsorbert fett.1

I tillegg til diaré, kan man også ofte se følgende symptomer hos personer med EPI3:

  • Vekttap
  • Følelse av oppblåsthet/luft i magen
  • Magesmerter, ofte forbundet med inntak av fet mat

Diagnostisere EPI som en årsak til diaré

En enkel test hos legen kan gi svar på om EPI er årsaken til diaré3:

Fekal elastasetest

Tester enzymet elastase i avføringen. Verdier på < 200 μg/g i avføringen er et tegn på EPI.

Behandle diaré ved EPI

Det er viktig å behandle diaré ved EPI, for å hindre feilernæring og vekttap.3,4
Rådfør deg alltid med en lege før du starter en behandling.

Diagnostisering av EPI

En enkel avføringstest (Elastastest) hos legen din kan avdekke om symptomer som vekttap, diaré, magesmerter og fett i avføringen er forårsaket av eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Fordøyelsestest

Det er vanlig å ha diaréer, av ulike årsaker. En av disse kan være at bukspyttkjertelen ikke produserer nok enzymer. Her er en enkel test som kan avdekke om dine problemer er relatert til dette. Ta testen nå.