Linker og referanser

Linker

Creon pasientinformasjon (www.felleskatalogen.no)

Norsk forening for cystisk fibrose

LMF – Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 

Referanser

1) ”Espen Guidelines on Enternal Nutrition: Pancreas”. Meier R et al. Clinical Nutrition, 2006; 25: 275-284

2) Hessov I et al. Klinisk Ernæring, Munksgaard 2011; 5.utgave; kap.29: 333-337

3) Yadav D et al. Acta Intern Med. 2009; 169(11): 1035-1045

4) Hessov I et al. Klinisk Ernæring, Munksgaard 2011, 5.dgave; kap.nr. 17: side 169

5) Dominguez-Muñoz JE. Clinical Panceatology, Blackwell Publishing 2005; 288-293

6) Bruno, MJ et al. Gut 1998; 42: 92-96

Du forlater Creon.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.