Føtter på en badevekt

Vekttap

Direkte årsak til vekttap ved sykdom i bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen er et sentralt organ i prosessen med å fordøye maten vi spiser, og produserer og skiller ut enzymer som fordøyer næringsstoffene fett, protein og karbohydrat. Den nøytraliserer også saltsyren i magesekken. Ved betennelse eller andre sykdommer i bukspyttkjertelen er produksjonen av enzymer redusert, og fordøyelsen er tilsvarende nedsatt. Diaré kan være et symptom på at matens næringsstoffer ikke er blitt skikkelig fordøyd, og at viktige fettstoffer kroppen ville hatt nytte av, i stedet skilles ut med avføringen. 

Indirekte årsaker til vekttap ved sykdom i bukspyttkjertelen

  • Energitap: Dette kan skyldes at maten til en viss grad passerer ufordøyd gjennom tarmen
  • Diaré: Dette kan skyldes at maten passerer altfor raskt gjennom tarmen, slik at den ikke klarer å ta opp alle næringsstoffene. Diaré kan også bety at den utskilte mengden øker, særlig av fett, som er den mest næringsrike energikilden vår.
  • Nedsatt matlyst: Dette kan føre til at man spiser mindre mat og ofte mindre næringsrik mat.
  • Smerter: Noen opplever smerter når de spiser, særlig fet mat, noe som gjør at de spiser mindre og mer magert.
  • For få enzymer til måltidene kan også føre til vekttap. Hvis diaré, vekttap eller andre symptomer vedvarer, må du ta kontakt med legen din. Hvis hele bukspyttkjertelen fjernes, produseres det ikke enzymer mer.

    Hvis mye av bukspyttkjertelen
    er fjernet under operasjon, produserer den langt færre enzymer enn normalt. Kirurgiske inngrep kan dessuten forstyrre forbindelsene mellom mage, tarm og bukspyttkjertel på en slik måte at mat og enzymer ikke lenger møtes i tilstrekkelig grad. Hvis hele bukspyttkjertelen fjernes, produseres det ikke mer.
Du forlater Creon.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.